Dagvatten & dränering av husgrunder 

Dränering vid fuktproblem i källaren

Minska risken för fuktskador!

Isolering av källarväggar skyddar mot fukt och sparar energi i din bostad. En noga utförd dränering är en investering som sparar pengar och undviker problem på sikt. Anlita en fackman som kan ge dig råd och vägleda dig till en långsiktig dräneringslösning av ditt hem.

KRYPGRUNDER - PLATTA PÅ MARK - KÄLLARE

Vi skapar ett totalt fuktskydd för både befintliga byggnader och nybyggnationer.
Metoden vi använder passar alla grundtyper. 

ÄVEN TAKTERASSER OCH GRÖNYTOR/IDROTTSYTOR

DRÄNERINGSPROCESSEN: 

1. Vi kommer ut och granskar området som skall dräneras.


2. Vi avgör om dräneringsarbetet innebär att vi kan frigöra hela grunden eller om det skall utföras stegvis.

3. Kommunen kontaktas och vi begär tillstånd för att få koppla dräneringsledningen till allmänt avlopps- eller dagvattensystem. Om vattnet ska ledas till stenkista på tomten krävs även här tillstånd från kommunen.

4. Utifrån jordens sammansättning bestämmer vi vilket material som krävs.

5. Vi skapar skiss med ritningar av dräneringsrören, rensbrunnarna och ledningsdragning.

6. Vi avgör antal meter dräneringsrör som vi kommer att arbeta med och beställer hem dessa. Vi tar även hem alla rörböjar, brunnar, dräneringsgrus, filterdukar och andra tillbehör.

8. Via Isodrän tar vi hem allt material för fuktisoleringen.

9. Vi planerar jobbet i nära samarbete med uppdragsgivaren och sedan sätter vi gång. 

Vi frilägger husgrunden och lägger dräneringsrören runt 15cm under bottenplattans nederkant för att säkerställa att byggnaden inte undermineras. Själva avståndet avgörs av byggnadens friktionsvinkel. Med vår långa erfarenhet och kunskap inom dränering kan vi utifrån jordens sammansättning och eventuella marklutningen samt andra avgörande faktorer utföra jobbet på ett korrekt och säkert sätt .

Vi gräver ur, grundar och förbereder för fuktisolering med Isodrän, dränerar och täcker.


Det är ett stort och tung arbete som bör utföras av proffs. Anlita Mark & Fastighetsservice AB så blir det rätt utfört första gången och er fastighet är säkrad för framtiden.

Många av markfast i Halland ABs arbeten är s.k. ROT-jobb. Kontakta Mark & Fastighetsservice för offert eller om du har frågor om ROT avdraget. 

Läs gärna mer här

DRÄNERING, FUKTISOLERING & DAGVATTEN I HALMSTAD

markfast.se är certifierade för dräneringsarbeten och fuktisolering med Isodrän. Vi hjälper dig med ditt dagvatten i Halmstad.


Isodrän är en stark partner för fuktskydd och för isolering medIsodränskivan – allt för att uppnå ett så bra resultat som möjligt och vi har full support på produkten.


Isodrän finns – förutom till källarväggar – som fuktskydd och isolering för betonggolv, platta på mark, krypgrunder, takterrasser och idrottsytor.

Kolla via LEDNINGSKOLLEN innan grävning utförs på just din tomt. Ta reda på var ledningar, kablar och annan nedgrävd infrastruktur finns. Detta skyddar ledningar mot avgrävningar och förenklar samordning av grävarbeten.

Boka tid för DRÄNERING

Välkommen att ringa markfast i Halland AB och boka oss för dränering av din tomt. Utomordentligt bra service och gedigen kunskap och erfarenhet inom dränering, markarbeten, stenläggningar, murar och trappor. 


Kontakta oss