Markarbeten, stenmurar, stenläggning 

markfast.se är proffsiga och noggranna, erbjuder hög standard med kvalitétsprodukter och lämnar alltid arbetsplatsen städad och fin. 
Komplett maskinpark med kapacitet för alla typer av mark- & dräneringsuppdrag

Vi erbjuder följande tjänster:

 • Anläggning väg/gång
 • Anläggning av pool
 • Avloppsanläggning
 • Bergsprängning
 • Betongarbeten
 • Brunnsgrävning
 • Dagvatten/spillvatten
 • Damm - grävning av
 • Dikesgrävning / skyddsdikning
 • Dränering (fuktproblem) - byggnader
 • Dränering - trädgårdar
 • Entrétrappor (med / utan värmeslingor)
 • Gräsmatta -anläggning av
 • Husgrund - förberedelse/gjutning
 • Infiltrationsanläggning
 • Isolering/membranisolering
 • Marksten
 • Murar - trädgårdsmurar/stödmurar
 • Platta - läggning av
 • Plattläggning
 • Poolgrävning & anläggning
 • Rör/kabelgrävning
 • Septiktank
 • Snöröjning
 • Stenarbeten
 • Stenläggning - gångar, infarter, uteplatser
 • Stubborttagning
 • Tomtplanering
 • Transport
 • Trekammarbrunnar
 • Trädfällning
 • Vatten & Avlopp

Många av våra arbeten är s.k. ROT-jobb.
Kontakta oss för kostnadsfri offert eller om du har frågor om ROT-avdraget. 

Läs gärna mer här

VÄRMESLINGOR UTOMHUS?

Javisst! Håll rent från snö och is. Entréer/trappor, garageuppfarter och infarter. Halkfritt, smidigt och bevarar materialet då ingen saltning behövs. Slipp skottning! Välkommen till framtiden! 

Kolla via LEDNINGSKOLLEN innan grävning utförs på just din tomt. Ta reda på var ledningar, kablar och annan nedgrävd infrastruktur finns. Detta skyddar ledningar mot avgrävningar och förenklar samordning av grävarbeten.

Yttertrappa

DuraCoat - fräscht utseende på din gamla trappa.

När det är dags att renovera din yttertrappa är Duracoat ett vackert och hållbart alternativ. Det är en naturstenbeläggning som är halk- och frostsäker. markfast i Halland AB erbjuder denna lösning men reparerar även och bygger nytt i sten och betong.


Värmeslingor kan självklart installeras i samband med entrétrappbyggen

Stenmurar och trädgårdsmurar 

Kontakta oss så snart ni har bestämt er för ny stenmur. 


Vi har den kapacitet och stilkänsla kopplat till stor precision och noggrannhet som har kommit att känneteckna våra arbeten.

Beställ offert

Avloppsanläggningar att räkna med!

Vi på markfast.se anlägger ert nya enskilda avloppssystem som passar just er fastighetsstorlek och hushållets behov oavsett terräng.

Enskild avloppsanläggning, slamavskiljare, slamtankar

Vi jobbar med FANN avloppssystem. Deras utvecklade avloppssystem är robusta med minimalt krav på skötsel. 


Skräddarsydda unika lösningar för både permanente boenden och fritidshus, 
Vi utgår från dina önskemål och hushållets storlek och behov. 


IN-DRÄN är nya generationens avloppsrening för bättre rening på mycket mindre yta.
Det är ett optimalt system som är kostnadseffektivt och passar alla utrymmen; även på begränsade kanske svåra terränger med exempelvis högt grundvatten och/eller stenig mark.

Så här fungerar det

Bild: FANN avloppssystem

Bild: FANN avloppssystem

Så här fungerar det:

Bild: FANN avloppssystem

Avloppsvattnet renas i tre steg:

 1. Mekaniska reningssteget - i slamavskiljaren avskiljs flytande och sjunkande partiklar. Slamavskiljaren töms i regel en gång per år.
 2. Biologiska reningssteget - i bädden renas organiskt material, kväve och en del fosfor.
 3. Kemiska reningssteget - vid krav på rening av allt fosfor. Fosfor binds till fällningsmedlet i slamavskiljaren eller till kalkmaterialet i fosforfällan efter bädden.
Beställ offert!

markfast.se i nära samarbete med följande:

Boka tid för markarbeten

Välkommen att ringa markfast.se och boka oss för dina kommande projekt. Utomordentligt bra service och gedigen kunskap och erfarenhet inom dränering, markarbeten, stenläggningar, murar och trappor. Arbeten i sten, betong och naturstenbeläggning utförs med DuraCoat.


Kontakta oss