totalentreprendad inom markanläggning, dränering, dagvatten och poolanläggning

Mark & Fastighetsservice i Halmstad AB

Markarbeten och dränering av husgrunder

Ring för offert

Skicka ett meddelande

Tjänster

markfast.se är professionella och noggranna, erbjuder hög standard med kvalitétsprodukter och lämnar alltid arbetsplatsen städad och fin.

Dräneringsarbeten

Isolering av källarväggar skyddar mot fukt och sparar energi i din bostad. En noga utförd dränering är en investering som sparar pengar och undviker problem på sikt.

Markarbete i Halmstad

Markarbeten och dränering för långsiktig hållbarhet

Varför blir det fuktskador?

Utan dränering och isolering kan vatten sippra in och skada grundplattan och väggar i t.ex. i källare. Vatten kan vandra upp i källarväggen från grundplattan och golvet. För att stoppa vatten som vandrar med kapillärkraften så behövs ett kapillärbrytande material (makadam).

Markytan måste också luta från huset för att transportera bort regnvatten. Under husplattan behövs en dränerande markyta så att vatten inte samlas där utan transporteras ner i jordlagren och vidare i dräneringsrör.

En ytterligare åtgärd för att minska fukt är att förhindra kondens som uppstår på grund av temperaturskillnader. Husgrunden ska vara så varm som möjligt och ha en ”fuktgenomsläpplig” isolering (Isodrän) så att väggen torkar inifrån.

Markfast.se erbjuder fullständig dränering med grävarbete, fuktskydd och isolering. Vi är certifierade för arbeten med Isodrän men utför även andra markarbeten.

Tag kontakt med oss redan idag för att planera in dina renoveringar!

Dräneringar |  Isodrän  |  Dagvatten  |  Stenspräckning  |  Markarbeten  |  Murar  |  Stenläggningar  |   Trappor  | Sten & Betong  |  Byggnationer | Anläggning av pool och mycket mer!

Mark & Fastighetsservice AB kan nu även erbjuda:
– Nybyggnation
– Renovering
– Byte av fönster och dörrar
– Tak och fasader
– Hängrännor, stuprör
– Uterum, trallgolv

På grund av den ökande orderingången

stärker vi upp med ett gäng nya medarbetare.

Därför markfast.se

Markfast.se är proffsiga och noggranna, erbjuder hög standard med kvalitétsprodukter och lämnar alltid arbetsplatsen städad och fin.

Vi har en komplett maskinpark med kapacitet för alla typer av mark- & dräneringsuppdrag och välkomnar uppdrag i Halmstad med omnejd.

Få offert inom 24 timmar

Mark & Fastighetsservice i Halmstad AB
Biskopstorp 111
305 78 KVIBILLE

Telefon 035-540 75
E-post info@markfast.se

Call Now Button