DRÄNERINGAR | ISODRÄN | DAGVATTEN | STENSPRÄCKNING | MARKARBETEN | MURAR | STENLÄGGNINGAR | TRAPPOR | STEN & BETONG

MARKARBETEN & dränering
att räkna med

BESTÄLL OFFERT OCH FÅ SNABBT SVAR!

MARKARBETEN & dränering
att räkna med

BESTÄLL OFFERT OCH FÅ SNABBT SVAR!

MARKARBETE I HALMSTAD

Markarbeten och dränering för långsiktig hållbarhet.

Varför blir det fuktskador?

Utan dränering och isolering kan vatten sippra in och skada grundplattan och väggar i t.ex. i källare. Vatten kan vandra upp i källarväggen från grundplattan och golvet. För att stoppa vatten som vandrar med kapillärkraften så behövs ett kapillärbrytande material (makadam). 


Markytan måste också luta från huset för att transportera bort regnvatten. Under husplattan behövs en dränerande markyta så att vatten inte samlas där utan transporteras ner i jordlagren och vidare i dräneringsrör.


En ytterligare åtgärd för att minska fukt är att förhindra kondens som uppstår på grund av temperaturskillnader. Husgrunden ska vara så varm som möjligt och ha en "fuktgenomsläpplig" isolering (Isodrän) så att väggen torkar inifrån. 

markfast.se erbjuder fullständig dränering med grävarbete, fuktskydd och isolering. Vi är certifierade för arbeten med Isodrän men utför även andra markarbeten. 


Tag kontakt med oss redan idag för att planera in dina renoveringar!

till våra tjänster

Mark & Fastighetsservice i Halmstad AB

Telefon 035-540 75
E-post info@markfast.se

Biskopstorp 111, 310 34 KVIBILLE

Professionella hemsidor av: