totalentreprendad inom markanläggning, dränering, dagvatten och poolanläggning

markfast.se

Markarbeten, stenmurar, stensättning

markfast.se är professionella och noggranna, erbjuder hög standard med kvalitetsprodukter och lämnar alltid arbetsplatsen städad och fin.

Komplett maskinpark med kapacitet för alla typer av mark- & dräneringsuppdrag

markfast.se

Vi erbjuder följande tjänster

Anläggning väg/gång
Anläggning av pool
Välj er pool via leverantörerna vi samarbetar med och vi på Mark & Fastighetsservice i Halmstad AB gör markarbetet och montaget. Smidigt! Läs mer här
Avloppsanläggning
Vi anlägger ert nya enskilda avloppssystem som passar just er fastighetsstorlek och hushållets behov oavsett terräng. Läs mer här
Bergsprängning
Betongarbeten
Brunnsgrävning
Byggtjänster

Mark & Fastighetsservice AB kan nu även erbjuda:
– Nybyggnation
– Renovering
– Byte av fönster och dörrar
– Tak och fasader
– Hängrännor, stuprör
– Uterum, trallgolv

Läs mer här

Dagvatten/spillvatten
Damm - grävning av
Dikesgrävning / skyddsdikning
Dränering (fuktproblem) - byggnader
Dränering vid fuktproblem i källaren Minska risken för fuktskador! Läs mer här
Dränering - trädgårdar
Anlita oss på markfast.se för dränering av din trädgård. Läs mer här
Entrétrappor (med / utan värmeslingor)
Gräsmatta -anläggning av
Husgrund - förberedelse/gjutning
Infiltrationsanläggning
Isolering/membranisolering
Marksten
Murar - trädgårdsmurar/stödmurar
Platta - läggning av
Plattläggning
Poolgrävning & anläggning
Vi på markfast.se  kan hjälpa er att skapa ett eget trädgårdsparadis med pool. Läs mer här
Rör/kabelgrävning
Septiktank
Snöröjning
Stenarbeten
Stensättning - gångar, infarter, uteplatser
Stubborttagning
Tomtplanering
Transport
Trekammarbrunnar
Trädfällning
Vatten & Avlopp

Nyttiga länkar

Bra information

Avloppsguiden
Allt du behöver veta om enskilt avlopp – klicka här
Ledningskollen
Kolla via LEDNINGSKOLLEN innan grävning utförs på just din tomt. Ta reda på var ledningar, kablar och annan nedgrävd infrastruktur finns. Detta skyddar ledningar mot avgrävningar och förenklar samordning av grävarbeten.
ROT-avdraget
Många av våra arbeten är s.k. ROT-jobb. Kontakta oss för kostnadsfri offert eller om du har frågor om ROT-avdraget. Läs gärna mer här

Tips!

Värmeslingor utomhus?

Javisst! Håll rent från snö och is. Entréer/trappor, garageuppfarter och infarter. Halkfritt, smidigt och bevarar materialet då ingen saltning behövs. Slipp skottning! Välkommen till framtiden!

Bild: FANN avloppssystem

Funderar ni på pool?

Entretrappor

DuraCoat – fräscht utseende på din gamla entretrappa.

När det är dags att renovera din entretrappa är Duracoat ett vackert och hållbart alternativ. Det är en naturstenbeläggning som är halk- och frostsäker. markfast i Halland AB erbjuder denna lösning men reparerar även och bygger nytt i sten och betong.

Värmeslingor kan självklart installeras i samband med entrétrappbyggen

Stenmurar

Kontakta oss så snart ni har bestämt er för ny stenmur.

Vi har den kapacitet och stilkänsla kopplat till stor precision och noggrannhet som har kommit att känneteckna våra arbeten.

Avloppsanläggningar att räkna med

Vi på markfast.se anlägger ert nya enskilda avloppssystem som passar just er fastighetsstorlek och hushållets behov oavsett terräng.

Enskild avloppsanläggning, slamavskiljare, slamtankar Vi jobbar med FANN avloppssystem. Deras utvecklade avloppssystem är robusta med minimalt krav på skötsel.

Skräddarsydda unika lösningar för både permanente boenden och fritidshus, Vi utgår från dina önskemål och hushållets storlek och behov.

IN-DRÄN är nya generationens avloppsrening för bättre rening på mycket mindre yta.

Det är ett optimalt system som är kostnadseffektivt och passar alla utrymmen; även på begränsade kanske svåra terränger med exempelvis högt grundvatten och/eller stenig mark.

Bild: FANN avloppssystem

Bild: FANN avloppssystem

Så här fungerar det

Bild: FANN avloppssystem

Avloppsvattnet renas i tre steg:

  1. Mekaniska reningssteget – i slamavskiljaren avskiljs flytande och sjunkande partiklar. Slamavskiljaren töms i regel en gång per år.
  2. Biologiska reningssteget – i bädden renas organiskt material, kväve och en del fosfor.
  3. Kemiska reningssteget – vid krav på rening av allt fosfor. Fosfor binds till fällningsmedlet i slamavskiljaren eller till kalkmaterialet i fosforfällan efter bädden.

markfast.se i nära samarbete med följande:

Boka tid för markarbeten

Välkommen att ringa markfast.se och boka oss för dina kommande projekt. Utomordentligt bra service och gedigen kunskap och erfarenhet inom dränering, markarbeten, stensättning, murar och trappor. Arbeten i sten, betong och naturstenbeläggning utförs med DuraCoat.

Mark & Fastighetsservice i Halmstad AB
Biskopstorp 111
305 78 KVIBILLE

Telefon 035-540 75
E-post info@markfast.se

Call Now Button