totalentreprendad inom markanläggning, dränering, dagvatten och poolanläggning

Byggtjänster

Trall, fasad, fönster, plåtdetaljer och mer

Mark & Fastighetsservice AB har under året utvecklat sin verksamhet med byggavdelning som kompletterar vårt utbud av mark- och anläggningstjänster.

Det betyder att vi kan erbjuda våra kunder mark- och anläggningstjänster såsom husgrunder, tilläggsisoleringar (Isodrän), dräneringar, vatten och avlopp, stenläggningar, murar, pooler samt övriga markarbeten.

Mark & Fastighetsservice AB kan nu även erbjuda:
– Nybyggnation
– Renovering
– Byte av fönster och dörrar
– Tak och fasader
– Hängrännor, stuprör
– Uterum, trallgolv

Allt blir med åren föråldrat och nedslitet och behöver uppdateringar. Det kan gälla läckage på takpapp, trasiga takpannor, sönderrostade
hängrännor, stuprör och övriga plåtdetaljer. Fönster och dörrar som har uthärdat vårt bistra klimat behöver underhåll alternativt utbyten. Välkommen att anlita oss på Mark & Fastighetsservice!

Boka tid för offert

Välkommen att ringa markfast i Halland AB och beställ offert för ditt kommande (eller pågående) byggprojekt. Utomordentligt bra service och gedigen kunskap och erfarenhet inom bygg, dränering, markarbeten, stenläggningar, murar, trappor. och poolbyggnationer. 

Mark & Fastighetsservice i Halmstad AB
Biskopstorp 111
305 78 KVIBILLE

Telefon 035-540 75
E-post info@markfast.se

Call Now Button